Vehmassalmi 50v. Juhlarahasto perustettiin 9. 9. 2003

Vanha-Vikaisissa, Vehmaan Rautilassa

Kokous Vehmaan Rautilassa 

9. 9. 2003

 

 

Osallistujat    Jukka Halme, Anssi Lehtonen, Timo Santanen, Jorma Isotorppa (Vehmaan Kiisto), Katriina Mäntylä (Taivassalon Tahti),  Sirpa Ikala-Suomalainen, Immo Jalava, Liisa Jalava-Peltonen (sihteeri),

                   Kai Lindegren, Timo Uuttu (puheenjohtaja) (Vehmassalmi Nostalgia –ryhmä)

 

1.                Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi Muistojen Vehmassalmi –tapahtuman onnistuneen yli odotusten ja sen tuoton tallennetun pankkiin.

 

2.                Keskusteltiin Vehmassalmen 50-vuotisjuhlarahaston perustamisesta

                  ja tutustuttiin sääntöehdotukseen.

 

3.                Timo Santanen ehdotti, että tuloksesta osa annettaisiin Kiiston ja Tahdin nuorisotyölle. Päätettiin lisätä sääntöehdotuksen 6. §:ään: Toimikunta voi anomuksesta myöntää stipendejä Vehmaan Kiiston

                   ja Taivassalon Tahdin nuorisotyöhön.

 

4.          Rahasto päätettiin perustaa.

 

5.                Vehmassalmi Nostalgia –ryhmän edustajiksi nimettiin Sirpa Ikala-Suomalainen, Liisa Jalava-Peltonen ja Timo Uuttu ja varajäseneksi

                   Kai Lindegren.

 

 

 

Rahasto